Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα (1429/30-10-2019) - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αριθμός Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία: 1429/30-10-2019

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 3/29-10-2019 απόφασή της:Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι

Α. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 31/10/2019 σε 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝΠερίληψη Πρόσκλησης  (3η Τροποποίηση) :


Αναλυτική Πρόσκληση
(3η Τροποποίηση) :


Παράρτημα Ι - Συνημμένα Πρόσκλησης :

01. Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής (1η Τροποποίηση) :

02. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης :

03α. Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία (1η Τροποποίηση) :

03β. Αίτηση Στήριξης - Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών :

03γ. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες :

04. Μελέτη Βιωσιμότητας :

05. Πίνακας Δικαιολογητικών :

06. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου (1η Τροποποίηση) :

07. Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ :

08. Υπόδειγμα Δήλωσης De Minimis :

09. Ορισμός ΜΜΕ :

10. Ορισμός Προβληματικής :

11. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία:

12. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας :

13. Σχέδιο εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων :

14. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων :

15. Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης :

16. Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής :

17. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης :

18. Υπόδειγμα Πινακίδας :

19. Λογότυπα :

20. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση (2η Τροποποίηση) :

21. Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ & Δασμολόγιο 2018 :

 


 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD\LEADER : 

 


 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

 


 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ EYE_PAA_2019-05-21.3710.pdf
Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ EYE_PAA_2019-07-03.pdf
Διευκρινήσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων EYKE_2017-09-20.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-04-05.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-07-11.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2019-05-21.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2019-05-22.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 14 του ΚΑΝ 651-2014 (χαρακτήρας κινήτρου) EYKE_2019-04-23.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 22 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-01-14.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 22 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-05-10.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 22 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-05-22.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του άρθρου 22 του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2018-07-12.pdf
Διευκρινήσεις για τη χρήση του ΚΑΝ 651-2014 EYKE_2016-09-30.pdf
Διευκρινήσεις σώρευσης κρατικών ενισχύσεων EYKE_2018-05-30.pdf
Επιλεξιμότητα δαπάνης για έκδοση οικοδομικής άδειας EYKE_2018-09-07.pdf
ΚΟΙΝΣΕΠ Μισθωτήρια συμβόλαια EYE_PAA_2019-05-17.3654.pdf
Ύπαρξη βαρών EYE_PAA_2019-03-15.2060.pdf
Χαρακτήρας κινήτρου EYKE_2018-10-05.pdf
Απαντήσεις σε ερωτήματα - οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ EYE_PAA_2019-07-16.pdf

Ετικέτες: Leader, Προκυρήξεις

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας»
της ΟΤΔ  :Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.