24410 42363 26345   24410 71636

ΚΥπΕΑ

1η συνάντηση γνωριμίας & δικτύωσης ωφελούμενων του Κ.Υπ.Ε.Α. της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η 1η συνάντηση γνωριμίας & δικτύωσης ωφελούμενων του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δ. Καρδίτσας (Κ.Υπ.Ε.Α.) της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., οι οποίοι έχουν λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για επιχειρηματική εκκίνηση.

Έγινε παρουσίαση όλων των επιχειρηματικών ιδεών των ωφελούμενων και ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες για περαιτέρω συνεργασία και δικτύωση. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο κ. Σταύρος Μεσσήνης ιδρυτής της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων ΄΄The Cube Athens΄΄.

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μουζακίου και την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Με συμμετοχή γυναικών της περιοχής Μουζακίου διοργανώθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μουζακίου και την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ανοιχτή εκδήλωση την Τετάρτη 10/04/2024 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου με θέματα: 

 

Το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-27 που αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλους του καλοκαιριού από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Η Πρόσκληση θα περιλαμβάνει δράσεις και θα παρέχει ευκαιρίες σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή εγχειρημάτων συνεργασίας με περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο όπως και σε υποψήφιες που στοχεύουν στην ίδρυση μικρών επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνιών, οικοτεχνιών, τουριστικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Την παρουσίαση έκανε ο Συντονιστής του προγράμματος κ. Ντανοβασίλης Παναγιώτης.

Για το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων ΚΥπΕΑ της εταιρίας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, δικτύωσης και στήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης που αυτό μπορεί να προσφέρει σε γυναίκες ωφελούμενες μίλησε ο κ. Μπέλλης Βασίλειος.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Στάθης Φάνης, συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλου, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΑ κ. Σακελλαρίου Ευάγγελος.

Εκδήλωση: Παρουσίαση δράσεων / προγραμμάτων για νέους επιχειρηματίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και 09:45 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, Ιεζεκιήλ 44 με θέμα:

«Παρουσίαση δράσεων / προγραμμάτων για νέους επιχειρηματίες»

Ενημερωτική επίσκεψη στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας.

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας και του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας.

Είναι γνωστό ότι τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές πολιτικές και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξυπηρετούν κυρίως τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας.

Βασικό θέμα συζήτησης η διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά στις υπηρεσίες υποστήριξης της  επιχειρηματικότητας του Κ.Υπ.Ε.Α. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η υποστήριξη της δικτύωσης, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων με σκοπό την ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και θα έχουν τη μορφή ατομικών, κυρίως, συνεδριών.

Με οδηγό το πλάνο δικτύωσης και σκοπό την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων, το Κ.Υπ.Ε.Α θα συνεχίσει το πρόγραμμα συναντήσεων με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες το προσεχές διάστημα.

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. Φορέας λειτουργίας του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και έχει τη στήριξη του Δήμου Καρδίτσας.

Τα γραφεία στεγάζονται στη Δημοτική Αγορά επί της οδού Διάκου (Κατ. Ι-5) και το τηλέφωνο εξυπηρέτησης είναι το 24410-22800.

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ), με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 καθώς και τη στήριξη του Δήμου Καρδίτσας.

Φορέας λειτουργίας του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Πρόκειται για μια νέα πιλοτική δομή που έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας των ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας.

Το Κέντρο στελεχώνεται από έναν Υπεύθυνο, 2 Οικονομολόγους και 1 Ψυχολόγο και εξυπηρετεί πολίτες στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται η υποστήριξη της δικτύωσης, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων συμβάλλοντας στην ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 40 ανέργους.

Τα γραφεία στεγάζονται στη Δημοτική Αγορά της Καρδίτσας επί της οδού Διάκου και το τηλέφωνο εξυπηρέτησης είναι το 24410-22800.

  

Συνάντηση των στελεχών του ΚΥπΕΑ με τα ΚΕΚ Ευρωιδέα, Exelixis και Eπιμορφωτική Θεσσαλίας καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεχίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, οι ενημερωτικές δράσεις για τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας. Τα στελέχη του πραγματοποίησαν επισκέψεις στα ΚΕΚ Ευρωιδέα, Exelixis και Eπιμορφωτική Θεσσαλίας καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας.

Οι παραπάνω δομές κατάρτισης ενηλίκων, δια βίου μάθησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και προσφέρουν πλούσιο έργο στην ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας αλλά και στη στήριξη των πλέον ευάλωτων πολιτών.

Βασικό θέμα συζήτησης η διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανέργων και ευάλωτων πολιτών, ΑμεΑ, πολύτεκνων, προσφύγων, Ρομά, κ.α. στις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Κ.Υπ.Ε.Α.

1️⃣ η υποστήριξη της δικτύωσης
2️⃣ της συμβουλευτικής
3️⃣ και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων με σκοπό την ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και θα έχουν τη μορφή ατομικών, κυρίως, συνεδριών. Το Κ.Υπ.Ε.Α της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα συνεχίσει το πρόγραμμα συναντήσεων και με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες το προσεχές διάστημα.

Συνάντηση των στελεχών του ΚΥπΕΑ με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Καρδίτσας ΚΠΑ2

Συνεχίζονται οι συναντήσεις των στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας καθώς την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Καρδίτσας ΚΠΑ2.
 
 
Το Κ.Υπ.Ε.Α έχοντας οδηγό το πλάνο δικτύωσης και σκοπό την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων επισκέφτηκε τα γραφεία της ΔΥΠΑ Καρδίτσας και συνομίλησε με τους εργασιακούς συμβούλους. Η ΔΥΠΑ προσελκύει καθημερινά το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω καινοτόμων και στοχευμένων προγραμμάτων.
Βασικό θέμα συζήτησης η διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανέργων πολιτών στις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Κ.Υπ.Ε.Α. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται
 
1️⃣ η υποστήριξη της δικτύωσης
2️⃣ της συμβουλευτικής
3️⃣ και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων με σκοπό την ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση.
 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και θα έχουν τη μορφή ατομικών, κυρίως, συνεδριών.Το Κ.Υπ.Ε.Α θα συνεχίσει το πρόγραμμα συναντήσεων και με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες το προσεχές διάστημα.

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.