24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Πρόγραμμα EASI

EaSI Μικροχρηματοδοτήσεις

 

 

Το EaSI είναι πρόγραμμα εγγυήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (Employment and Social Innovation) (EaSI Guarantee Facility) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») EaSI, αφορά στην παροχή εγγυήσεων από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με σκοπό την δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων μικροχρηματοδοτήσεων.

Μέσω της εγγύησης του προγράμματος EaSI, δίνεται η δυνατότητα σε παρόχους μικροπιστώσεων και σε επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν.

 Συγκεκριμένα, ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι:

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες
 • Εταιρείες - νομικά πρόσωπα όλων των μορφών αρκεί να είναι Μικροεπιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση)

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας που αποτελεί και μέτοχο της Αναπτυξιακής Καρδίτσας υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμφωνία για τη παροχή εγγυήσεων και την χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην παρακάτω διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

Ο ρόλος της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας αναλαμβάνει την παροχή μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Business Development Services) και την αξιολόγηση της επενδυτικής ετοιμότητας (Investment readiness) του κάθε εν δυνάμει ωφελούμενου του προγράμματος μέσω της χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων. 

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται:

 • Αξιολόγηση και ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας

 • Καθορισμός στόχων επιχειρηματικού μοντέλου

 • Χρονοπρογραμματισμός επενδυτικού σχεδίου

 • Αξιολόγησή βιωσιμότητας της προτεινόμενης επένδυσης

 • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών

 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών δικαιούχου

 • Αξιολόγηση επενδυτικής ετοιμότητας δικαιούχου

 • Παροχή έκθεση αξιολόγησης (evaluation report) στο εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα για διεκπεραίωση του αιτήματος του δικαιούχου για ένταξη στο πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.