Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του οράματος, το οποίο επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής διαβούλευσης.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αυξημένη απαίτηση για σχεδιαστική, διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια, διότι, αφ’ ενός τα προγράμματα οφείλουν να υπακούουν στις στρατηγικές τις οποίες έχει συνθέσει το σύνολο των τοπικών φορέων (οι περισσότεροι των οποίων είναι και μέτοχοι της ΑΝ.ΚΑ) και αφετέρου, να είναι σύμφωνα και συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Αναπτυξιακή Καρδίτσας έχει συστήσει μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων, σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, στελεχών, με διεθνή εμπειρία και πλήρη συμπληρωματικότητα, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναπτύξει μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό της εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίηση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων  και εν γένει εξελίξεων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η κατά γενική ομολογία επιτυχημένη δράση της εταιρίας κατά τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη. Μόνιμη φιλοδοξία της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ είναι να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στη διάθεση των τοπικών φορέων και τον κατοίκων της περιοχής παρέμβασής της.

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.