24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Ολοκληρώθηκε η 34η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E. με ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, πραγματοποιήθηκε στις 02/07/2024 η 34η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η οποία ήταν και εκλογική. Στη Γ.Σ. εκφράστηκε η διαχρονική στήριξη των φορέων - μετόχων στην αποστολή της εταιρίας καθώς και η ικανοποίηση για τη διεκδίκηση νέων πόρων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (συμμετοχή 86%) διεξήχθη μέσα σε συναινετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κ. Ψαρρή Αριστείδη, εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τη νομική υποστήριξη του κ. Μόσχου Βασιλείου.

 

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος παρουσίασε σ’ ένα 4λεπτο βίντεο τις δράσεις και το έργο της εταιρίας και παρουσίασε το Πρόγραμμα Δράσης του 2024.

Συνοπτικά έθεσε τους 10 άξονες δράσης της επόμενης χρήσης και εστίασε στην έναρξη του νέου LEADER Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 εγκεκριμένου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5,54 εκατ. € με δημοσιοποίηση προσκλήσεων τον προσεχή Οκτώβριο και στις ενέργειες επιτάχυνσης - ολοκλήρωσης των 84 έργων (ιδιωτικών και δημόσιου χαρακτήρα) του παρόντος προγράμματος LEADER / CLLD 2014-2020 με προβλεπόμενες πληρωμές εντός του έτους άνω του 1,8 εκατ. €.

Ο Γ.Δ. τόνισε τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων (ΚΥπΕΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Θεσσαλία’’ 2021-2027 καθώς και τη διεκδίκηση λειτουργίας συμπληρωματικής δομής που θα υποστηρίζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων πολιτών.

Παράλληλα, τα κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα ‘’Στέγαση και εργασία για τους Αστέγους’’ και στεγαστικής συνδρομής ‘’Κάλυψη’’ θα συνεχιστούν με περισσότερους ωφελούμενους καθώς οι ανάγκες της περιοχής, μετά Daniel, έχουν αυξηθεί, ενώ θα συνεχιστεί η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2ISECAP, OBCD και COSME.

Τέλος, ο κ. Σακελλαρίου ανέφερε ότι η εταιρία θα συνεχίσει να διεκδικεί τη συμμετοχή σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και να παρέχει υπηρεσίες στήριξης στους ΟΤΑ, στο Επιμελητήριο, σε ιδιώτες, σε άλλους φορείς και σε δομές / επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας με στόχο και την προσέλκυση νεαρότερων συνεργατών με προσόντα και εξειδικεύσεις.

Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος Οικονομικών κ. Γανιάς Βασίλειος παρουσίασε τον ισολογισμό χρήσης, όπου παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών στα 1,29 εκατ. Ευρώ, σημειώθηκε βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών για το έτος 2023.

Μετά την ομόφωνη έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το σώμα προχώρησε σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο με ποσοστό 86% εκλέχτηκαν οι:

Κατσής Δημοσθένης, Δήμαρχος Σοφάδων

Μουταρέλος Πέτρος, Αντιδήμαρχος Καρδίτσας

Μπαρμπούτης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Μυλωνάς Γεώργιος, Γ.Γ. Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Παπαμαργαρίτης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Παλαμά

Στάθης Θεοφάνης, Δήμαρχος Μουζακίου

Στεργίου Ανδρέας, Δήμαρχος Αργιθέας

Τσιάκος Βασίλειος, Δήμαρχος Καρδίτσας

Ψαχούλας Ορέστης, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στις τοποθετήσεις τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος Βασίλειος, που ευχαρίστησε προσωπικά όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. για την στήριξή τους και τόνισε ότι όλες οι αποφάσεις υπήρξαν ομόφωνες κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Δ.Σ.. Ευχαρίστησε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει την προσπάθεια για την ανάπτυξη της Π.Ε. Καρδίτσας, για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και ειδικότερα του τοπικού πληθυσμού και των πλέον ευάλωτων συμπολιτών, βασιζόμενο πάντα στα αξιόλογα στελέχη που διαθέτει η εταιρία.

Σύντομη παρέμβαση έγινε από το Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνο Παναγιώτη που τόνισε ότι οφείλουμε ως φορείς και μέτοχοι να αναζητήσουμε νέους τρόπους αξιοποίησης της εμπειρίας, αποτελεσματικότητας και τεχνογνωσίας που διαθέτει η Αναπτυξιακή Καρδίτσας.

Τις επόμενες μέρες θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.Ετικέτες: ANKA

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.